BandyAkademiet har første trening tirsdag 22.11

Akademi 101210Vi satser på at vi kan starte BandyAkademiet på tirsdag 22.11, deretter fredag og tirsdag fremover. Vel Møtt!
Husk sjekk BandyAkademiets facebook-side for siste nytt.

Påmelding via medlemsregisteret, eller epost tiul bandyakademi@hovikif.no