Styre

Sykle til trening - vinn flotte premier!

ugotiltrening 

Hvordan kom du deg til trening i dag?

Idretten og kommunen starter en kampanje for å få oppmerksomhet om reisevaner til ungdommen. Målet med  U-Go til trening er å bidra til at flere kommer seg til og fra trening uten å bruke bil. Vi ønsker å bidra til at ungdom får reisevaner de kan ta med seg videre i livet.

Mange barn og unge kjøres til trening. Selv om vi får stadig flere el-biler på veiene er utslipp fra lette kjøretøy en stor kilde til direkte klimagassutslipp i Bærum.

Konkurransen er GRATIS for alle idrettslag i Bærum. Alle utøvere mellom 13 og 18 år kan være med. For mer informasjon og påmelding,  sjekk hjemmesiden her.  De ti idrettslagene i Bærum som klarer å samle flest poeng vinner fine premier!

Det er enkelt for utøvere å være med:

1. Registrere seg på www.ugotiltrening.no

2. Velg klubb: Høvik Idrettsforening

3. Opprett profil

4. Velg gutt / jente, og laget ditt.

Utøvere registerer deretter sin aktivitet løpende i kampanjeperioden og dette gir poeng til laget.


#bareiBærum
Kampanjen er unik for Bærum. Idretten i Bærum ønsker å gå foran og få aktive ungdom som kommer seg til trening selv. Treningen kan starte hjemme!   

Piloten blir gjennomført i Bærum kommune og driftes av Norges Bedriftsidrettsforbund, som også står bak «Sykle til jobben-aksjonen».

Mer informasjon

Ta kontakt på lotte.frost@bedriftsidrett.no eller liveva.wiedswang@baerum.kommune.no hvis du har spørsmål, eller vil høre mer om kampanjen!

50% stilling som administrativ medarbeider i Høvik IF

Høvik IF skal ansette administrativ medarHIFLogobeider i 50 % stilling

For å kunne tilrettelegge for videre positiv utvikling av og engasjement i Høvik IF i årene fremover har hovedstyret sett at det nå er behov for å støtte den uvurderlige dugnadsinnsatsen i klubben med administrativ bistand ved en ansatt på 50% stilling.

Vi ønsker å informere alle i klubben om bakgrunnen for denne beslutningen og lagene skal også bruke sine kontaktnett til å spre informasjon om stillingsannonsen, som ligger vedlagt, til flest mulig.

Nærmere om bakgrunn og om stillingen

Høvik IF hovedstyre har et overordnet ansvar for klubbens anlegg, medlemmer og økonomi, mens avdelingene har hovedansvaret for det sportslige tilbudet.

Det er stort engasjement og mange aktiviteter innenfor både fotball og bandy, og begge avdelingene utvikler stadig sitt tilbud - som begge går i retning av å drives som helårsidretter.

Konkret er det identifisert behov for administrativ bistand til:

 • Ansvarlig for drift av klubbhus, inkl. utleievirksomhet, administrere kioskdrift, innleie av renholdstjenester osv
 • Følge opp medlemsregister for Høvik IF og inndrive innbetalinger
 • Utvikle og følge opp regnskapsprosesser for Høvik IF Hovedstyre, Bandy- og   Fotballavdelingen i samarbeid med hovedstyret og avdelingene og mot ekstern regnskapsleverandør
 • Arbeid med eksterne samarbeidspartnere som leverandører og sponsorer og å finne nye inntektskilder
 • Støtte avdelingene etter avtale, med administrativt arbeid, planlegning og arrangementer, etc

Ansettelse av en administrativ ressurs gir klubben et arbeidsgiveransvar, og ressursen vil rapportere til styreleder i Høvik IF Hovedstyre.

Finansiering

Finansiering av en administrativ ressurs er hovedsakelig løst gjennom en økning i medlemsavgiften.

Kontingent for 2019 ble på årsmøtet vedtatt til:

                                                      2019               2018 

Familiemedlemskap                      kr. 1 150           kr. 700

Individuelt medlemskap                  kr. 750           kr. 500

Støttemedlem                                 kr. 500           kr. 300

 

Se ellers vedlagte stillingsannonse

Vedlegg:
Last ned denne filen (Administrasjonsmedarbeider Høvik IF stillingsutlysning.docx)Stillingsannonse[Høvik IF søker driftig administrativ medarbeider i 50 % stilling]467 kB06-apr-2018 14:01Oppdater denne filen (Administrasjonsmedarbeider Høvik IF stillingsutlysning.docx) Slett denne filen (Administrasjonsmedarbeider Høvik IF stillingsutlysning.docx)

Les mer: 50% stilling som administrativ medarbeider i Høvik IF

Innkalling til årsmøte i Høvik IF 21.03 2018 kl 19:00

Hovik BLaa

Innkalling til årsmøte
Onsdag 21 mars kl 19.00 i Klubbhuset
Glassverkveien  116,  Høvik.

Dagsorden vil omfatte de lovbestemte postene.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes til styret 14. dager før årsmøtet, altså senest 7. mars. Saker kan sendes til styret på post@hovikif.no.

Dokumenter til årsmøtet vil bli tilgjengelig på foreningens hjemmeside www.hovikif.no etter den 7. mars.

Alle medlemmer i Høvik IF har adgang til møtet. For å kunne delta i forhandlingene og stemme må man ha betalt kontingent.

Vel møtt på årsmøtet i Høvik IF!

På tide å betale kontingent

Velg «Medlem» fra menyen, der du finner ditt medlemskap med betalingsløsningen for kontingent.

Alle som er aktive i Høvik IF må betale kontingent til foreningen, i tillegg til eventuelle treningsavgifter. Vi er avhengig av kontingenten for å kunne opprettholde tilbudene i Høvik IF.

Vedlegg:
Last ned denne filen (Årsmøte 2018 Høvik IF Dokumenter.pdf)Årsmøte 2018 Høvik IF Dokumenter.pdf[ ]1323 kB15-mar-2018 08:01Oppdater denne filen (Årsmøte 2018 Høvik IF Dokumenter.pdf) Slett denne filen (Årsmøte 2018 Høvik IF Dokumenter.pdf)

Nytt styre konstituert, referat fra årsmøte

Styret som ble valgt på årsmøte har avholdt sitt første styremøte, og Alf Astrup har dermed overtatt stafettpinnen fra Thomas Knutzen som leder i Høvik IF. Styret har igangsatt en revidering av roller i styret, og arbeidet vil sluttføres dette året. Styremedlemmer og kontaktdetaljer finner du her:

Les referat fra årsmøte vedlagt.

Les mer: Nytt styre konstituert, referat fra årsmøte

Husk årsmøte i Høvik IF Onsdag 22. mars kl. 19.00 i klubbhuset

Husk årsmøte i Høvik IF

Onsdag 22. mars kl. 19.00 i klubbhuset

Vedlagt er sentrale dokumenter som skal behandles på årsmøtet.

Senere følger Budsjett for 2017, Revisors beretning og årsmelding fra avdelingene.

Hilsen Styret

Innkalling til årsmøte i Høvik IF 22.3 2017 kl 19:00

Hovik BLaa

Innkalling til årsmøte
Onsdag 22 mars kl 19.00 i Klubbhuset
Glassverkveien  116,  Høvik.

Dagsorden vil omfatte de lovbestemte postene.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes til styret 14. dager før årsmøtet, altså senest 8. mars. Saker kan sendes til styret på post@hovikif.no.

Dokumenter til årsmøtet vil bli tilgjengelig på foreningens hjemmeside www.hovikif.no etter den 8. mars.

Alle medlemmer i Høvik IF har adgang til møtet. For å kunne delta i forhandlingene og stemme må man ha betalt kontingent.

Vel møtt på årsmøtet i Høvik IF!

På tide å betale kontingent

Velg «Medlem» fra menyen, der du finner ditt medlemskap med betalingsløsningen for kontingent.

Alle som er aktive i Høvik IF må betale kontingent til foreningen, i tillegg til eventuelle treningsavgifter. Vi er avhengig av kontingenten for å kunne opprettholde tilbudene i Høvik IF.

Æresmedlem Arthur B. Schultz fyller 90 år

Skjermbilde 2016 09 28 kl. 10.28.52

Vi gratulerer æresmedlem Arthur B. Schultz med 90-års dagen 26 September 2016!

Arthur ble utnevnt til æresmedlem i 2012. Les mer her:

Innkalling til ekstraordinært årsmøte Høvik IF

Hovik BLaaInnkalling til ekstraordinært årsmøte Høvik IF

 

Klubbhuset, Høvikbanen, onsdag 12. oktober kl. 19.00

I henhold til Lovene, paragraf 17 innkalles det til ekstraordinært årsmøte onsdag 12. oktober kl. 19.00 i Klubbhuset på Høvikbanen.

Sakliste for årsmøtet:

 1. Godkjenning av stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Lovendringer
 5. Valg
  1. Nestleder
  2. Varamedlem valgkomiteen

Kommentarer til punktene

 

Lovendringer

Det lovforslaget som ble vedtatt i ordinært årsmøte 30. mars hadde to feil eller mangler i forhold til Norges Idrettsforbunds lovnorm.

Det må tas inn i lovens paragraf 6 skal det lovfestes at «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde». Styret forslag er at dette tas inn.

Under årsmøtets oppgaver, paragraf 15, skal det fastsettes hvor mange styremedlemmer og varamedlemmer som skal velges. Styrets forslag er at det velges seks styremedlemmer og et varamedlem.

Valg

Årsmøtet i mars valgte ingen nestleder. Dette valget må foretas av årsmøtet.

Valgkomiteens forslag er at styremedlem Alf Astrup velges som nestleder.

Til valgkomiteen skal det, i henhold til loven, velges leder, to medlemmer og ett varamedlem.  Årsmøtet i mars valgte bare leder og to medlemmer.

Forslag til nytt varamedlem til valgkomiteen er Mariann Tønnessen.

I henhold til loven skal ekstraordinært årsmøte i foreningen bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

Styret ønsker vel møtt til ekstraordinært årsmøte!

Les mer: Innkalling til ekstraordinært årsmøte Høvik IF