Styre

Ajour 01/10 - nyttig lesing

Krav om politiattest i Høvik Idrettsforening

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådde i kraft 1. januar 2009.

Høvik Idrettsforening blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:
Esben Sparre-Enger
e-post: espens-e@online.no
telefon: +47 90912514

eller hans/hennes stedfortreder:
(ikke definert ennå)
e-post:
telefon:

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

1: Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Esben Sparre-Enger sender søknaden til politiet.

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Esben Sparre-Enger
Høvik Idrettsforening skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i Høvik Idrettsforening 

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på http://www.idrett.no/politiattest

Håndbok Bandy

Håndbok for bandyleder i Høvik IF 2004 ligger som vedlegg. Håndboken inneholder blant annet:

Målsetting og visjon
Planlegging og kamper
Praktisk trening for de ulike alderstrinn
Skadeforebyggende arbeid
Praktiske opplysninger for drift av bane og klubbhus
Foreldrevettregler
Vedlikehold av baneutstyr

Bandyøvelser

Forslag til skøyteøvelser som kan benyttes eksempelvis ved første trening på rink eller stor bane: 

  1. Ta fart og gli. Pararlelle skøyter presses fra hverandre og sammen igjen.
  2. Ta fart og gli. Begge skøyter i isen hele tiden. Press høyre skøyte utover. Før den så paralellt tilbake i nivå med venstre skøyte. Press så venstre skøyte utover og sammen på samme måte.
  3. Ta fart og gli.  Balanser på én skøyte. Behold farten gjennom å trykke vekselvis på inner- og ytterskjær. Skift fot.
  4. Ta fart og gli. Gli på én skøyte og gjør et 8-tall. Skift fot.
  5. Gå fremover i 8-tall- Overstegsgange med kroppen vendt innover i svingen.
  6. Gå fremover med vendinger til baklengs gange. Vendinger til fremovergange. Behold lav gangstilling. Vekselvis vendinger høyre/venstre.
  7. Ta fart og gli.  Knebøy det ene benet og gli med det andre stukket fremover. Skift ben. ”Haregang”
  8. Hopp over medspilleres utstrekte køller.
  9. Rygg – dra/trekk medspiller. (tvinger frem kraftig fraskyv og riktig kroppsvinkel)
  10. Baklengs gange  i 8-tall. Overstegsgange.

Grasrotandelen - "Ekstra tilskudd til Høvik IF"

Det er nå 71 spillere i Norsk Tipping som støtter oss med grasrotmidler, og tiden er inne for å sette nye mål: 100 SPILLERE FØR ÅRET ER OMME!

Dette klarte vi nesten - 98 registrerte spillere ved nyttår! - Det er plass til flere...
Midlene som kommer til Høvik IF via Norsk Tipping tilføres gruppene. Mao er det mye å hente på gjøre en innsats. STÅ PÅ! Vi trenger DITT engasjement for å få så stort tilskudd som mulig!

Send SMS:GRASROTANDELEN 984 964 641 til 2020. Tjenesten er gratis.

Les mer: Grasrotandelen - "Ekstra tilskudd til Høvik IF"

Husk pantelappen

Husk pantelappen i postboksen til Høvik IF når du har pantet returgods på Centra!

De nye nettsidene er i bruk

Velkommen til de nye nettsidene til Høvik Idrettsforening - Hovikif.no

Sidene er nå godt i gang - etter en måneds oppstart og introduksjon. Fotball-lagene som også har startet sesongen bruker nå nettsidene som sin informasjonskanal - det er godt å ha et sted å hente sin treningskalender fra. Noen lag er veldig aktive, med kampresultater og bilder fra hver kamp.

Nettsidene er godt brukt - vedlagte statistikk viser tallene i oppstartsperioden

 Innholdet på nettsidene publiseres av lagenes informasjons-ansvarlige. Alt arbeidet er basert på frivillig egeninnsats.Slik skapes det mangfold og egen profil for hvert lag, og spillere kan selv være med og bidra.

 Spørsmål til innhold stilles til den forfatter som har publisert innlegget - eventuelle generelle spørsmål rettes til Høvik Idrettsforening.

 

Med vennlig hilsen

Nettkordinator  Jørn Follesø

Tippemidler til Høvik IF

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/page?id=558

Husk å melde på Høvik IF som mottaker av din "Grasrotandel"

Dette betyr at du uten å betale noe ekstra støtter din favorittklubb!

Les vedlegget for å se hvordan, eller se Norsk Tippings informasjon

Her kan du se hvor mye Høvik IF er tildelt ved denne ordningen:

https://www.norsk-tipping.no/charity/cha/flex/cha_statistics.jsp?receiver=984964641

Brukerveiledning Web

Jeg har laget et første utkast til brukerveiledning for web. Send meg gjerne kommentarer hvis det er noe som ikke er skrevet riktig eller tips som bør inn i veiledningen

 

 

Les mer: Brukerveiledning Web