Styre

Hvordan melde på aktiviteter i medlemssystemet

Ved påmelding til aktiviteter gjelder følgende prosedyre:

Les mer: Hvordan melde på aktiviteter i medlemssystemet

Medlemsstatistikk

Det blir mulighet for å få hjelp for de som ikke har fullført registreringen. Informasjonsmøte onsdag 8/9 kl 1900 - 2000 på klubbhuset. Kom innom og fullfør registreringen på møtet.

Medlem nr 648 er registrert idag 6. september. Mange mangler!

Les mer: Medlemsstatistikk

Påminnelse - medlemsavgift

Styret har sendt påminnelse til alle lagledere i forbindelse med medlemsregistreringen, som nå begynner å få fortgang (451 medlemmer pr. 20.8). Det er spesielt viktig at alle aktive fotballspillere registreres nå som høstsesongen starter igjen. Lagledere kan selv hente lagoversikt over spillere med medlemsstatus. Sjekk med din avdelingsleder (Fotball, Bandy, Alpin).

Les mer: Påminnelse - medlemsavgift

Oppdater ditt medlemskap!

Kjære Høvikmedlemmer.

Foreningen vår vokser! Dette er gledelig, og en naturlig følge av den oppgradering som er skjedd på anlegget vårt de siste årene.

Men samtidig medfører det behov for å oppgradere administrasjonen i klubben. Vi har derfor etableret et medlemsregister, der alle medlemmer er registrert med de aktiviteter og detaljer som hører med. Registeret vil være direkte koblet til nettbetaling av medlemsavgift, og bandy treningsavgiften.

Bruk ditt bankkort / betalingskort / kredittkort for å betale. På denne måten forenkler du arbeidet for Høvik IF. På forhånd takk!

For å registrere deg som nytt medlem, velg ny medlem fra Medlem-fanen på hovikif.no

Styret i Høvik IF

Grafisk design på hovikif.no

Hei. Er du en av de som syntes at de nye nettsidene til Høvik IF kan bli enda bedre? Du mener kanskje du finner den informasjonen du vil ha, men det ser kanskje ikke alltid like helhetlig ut?

Styret i Høvik IF ønsker å oppgradere nettsidene med bedre grafisk design. Dette er en naturlig videreutvikling av de nye nettsidene som har vært i bruk en periode.

Helst ønsker vi å tilknytte oss noen i klubben, aktive eller foresatte, som kanskje ikke kan bidra så mye innen idretts-tekniske verv, og som derved kan bidra på denne måten istedenfor. Klubben er jo helt drevet av frivillige, og vi håper at dette kan være interessant for noen som har lyst til å bidra!

Nettsidene er basert på åpen kildekode (joomla CMS ) og er satt sammen av standard programvare på denne platformen. Det tekniske er driftet på et web-hotell, med et klubbmedlem som koordinator. Det som mangler er kompetanse og tid til redigering av de grunnleggende grafikkelementene på sidene (oversiktsbilde, logo ++) og .css maler. (De av dere som ikke vet hva en css er kan nok stoppe å lese her ...Cool

Les mer: Grafisk design på hovikif.no

"Vår" Harald tildelt vellets rose!

Harald Christensen ble tildelt "Årets Rose" av Høvik Vel på årsmøtet som ble avholdt 23.3 Bakgrunnen var hans innsats for aktivitet og trivsel i nærmiljøet - som et synlig tegn på den økende aktiviteten som har vært på Høvikbanen i vinter. Hans utrettelige innsats i all slags vær og til alle døgnets tider ble bemerket som en fremragende innsats som veldig mange setter pris på.

Les mer: "Vår" Harald tildelt vellets rose!

Ajour 01/10 - nyttig lesing

Krav om politiattest i Høvik Idrettsforening

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådde i kraft 1. januar 2009.

Høvik Idrettsforening blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:
Esben Sparre-Enger
e-post: espens-e@online.no
telefon: +47 90912514

eller hans/hennes stedfortreder:
(ikke definert ennå)
e-post:
telefon:

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

1: Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Esben Sparre-Enger sender søknaden til politiet.

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Esben Sparre-Enger
Høvik Idrettsforening skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i Høvik Idrettsforening 

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på http://www.idrett.no/politiattest

Håndbok Bandy

Håndbok for bandyleder i Høvik IF 2004 ligger som vedlegg. Håndboken inneholder blant annet:

Målsetting og visjon
Planlegging og kamper
Praktisk trening for de ulike alderstrinn
Skadeforebyggende arbeid
Praktiske opplysninger for drift av bane og klubbhus
Foreldrevettregler
Vedlikehold av baneutstyr