Styre

Årsmøte Høvik Idrettsforening

ÅRSMØTE 2012 i klubbhuset på Høvikbanen 

onsdag 25. april kl 19:00.

Saker meldes til styret innen 11. april 2012. post@hovikif.no

Dagsorden

 1. Godkjenning av frammøtte medlemmer
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Valg av dirigent
 4. Valg av referent og to medlemmer til å undertegne protokollen
 5. Godkjenning av styrets beretning og årsregnskap for 2011
 6. Budsjett 2012
 7. Kontingent 2013
 8. Lovendringer
 9. Utnevnelse av æresmedlem
 10. Innkomne saker
 11. Valg av Hovedstyre og Valgkomite
 12. Avslutning av årsmøte

Medlemsavgiften 2012

Kjære Høvik medlem!

Tiden er nå kommet for å betale årskontingenten for 2012. Kontingenten kommer særlig godt med nå som vi har fått en slik fin kunstgressbane og isanlegget nærmer seg ferdigstillelse. 

Kontingenten forfaller til betaling senest 10. april og betales over vårt internettbaserte medlemssystem. Logg deg inn i medlemsregisteret, velg fliken påmelding / medlemsavgift / egenandel, og betal kontingenten. Familiemedlemskap koster kr 450,- støtte medlemsskap 200,- og vanlig individuelt medlemsskap kr 300,-.
Husker du ikke medlemsnummeret ditt kan du ved hjelp av mail adressen din søke opp medlemsnummeret. Husker du ikke passordet kan du be om et nytt passord på den mailadressen du benytter.

Skulle du mot formodning ha problemer med å betale over medlemssystemet, kan du ta kontakt med Solveig Sollie Johannessen på mail solveig3@online.no, så skal hun veilede videre. 

Med vennlig hilsen 

Styret i Høvik Idrettsforening.

Kurs fra idrettskretsen

Vi i Akershus idrettkrets tilbyr mange kurs og utdanninger til alle idrettslagene i Akershus. Det er både kurs som går på organisasjonsutvikling; hvordan man kan utvikle idrettslaget, og kurs som går inn på utdanning av trenere( barneidrettstrenere).

Eksempler på kurs og utdanninger som vi tilbyr:

Klubbutvikling- organsiasjon
 • Klubbesøk
 • Start -og oppfølgingsmøte
 • Andre organisasjonskurs

Les mer her:

NB! For særidrettslagene( de idrettslagene som bare har en idrett) kan vi kun kjøre klubbesøk.

Barneidrett

 • Temakvelder barneidrett
 • Aktivitetslederkurs
 • "full rulle"

Ungdomsidrett

 • Lederkurs for ungdom ( Skal arrangeres 21-23 oktober)

Du kan lese mer om det her

Er det noen kurs du savner, eller er det noen kurs du kunne tenkt deg å ha i ditt idrettslag, så er det bare å ta kontakt med:

Hilde Ånneland, 66 94 16 09
klubbutvikling.aik@idrettsforbundet.no

En bønn til alle dere som ikke har betalt medlemskontingenten for 2011!

Etter gjennomgang av vårt medlemsregister viser det seg at det er kun halvparten som har betalt årets kontingent.

Betalte medlemsavgifter danner grunnlag for økonomisk støtte fra forbund og kommune til klubben.

I tillegg gir medlemskapet nødvendig forsikring av unge utøvere på gressmatten, isen eller i slalåmbakken. Trening og kamp uten forsikring er et sjansespill både for utøvere og for klubben.

Som alle Hif`ere vet er klubben avhengig av disse inntektene for å tilrettelegge, vedlikeholde og utvikle gode trenings og kampforhold. Og,- det er jo slik at  all aktivitet i regi av klubben forutsetter medlemskap i Høvik IF.

Så derfor oppfordrer vi alle som ikke har betalt for sesongen 2011 å gjøre dette så fort som mulig. Når så er gjort er vi klare for en flott høst og en ny og spennende sesong med et medlemsregister i balanse!

Velg "Medlem" fra toppmenyen, logg inn med medlemsnummer og passord, velg påmelding,  og betal kontingenten direkte. Familiemedlemskap koster kr 450, enkeltmedlemskap 300, støtte/Honnør 200,- Husker du ikke medlemsnummeret ditt kan du ved hjelp av mail adressen din få tilsendt din medlemsinformasjon. Husker du ikke passordet kan du be om et nytt passord på den mailadressen du benytter. 

**VIKTIG - Det er hovedmedlem som skal betale ved familiemedlemskap - m.a.o logg på med det medlemsnummer som står som hovedmedlem (familie) ved flere medlemmer i familien. ***

Vennlig hilsen

Hovedstyret

v/Thomas Knutzen

Høvik Idrettsforening skal være et trygt sted å være

1. januar 2009 innførte Norges Idrettsforbund plikt til å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for idrettslag som innebærer et tillit- eller ansvarsforhold ovenfor mindreårige. Se vedlagt 'Veileder for idrettslag' for mer informasjon.

For Høvik IF er dette en kontinuerlig prosess, som vi er opptatt av å følge. Det kommer stadig nye aktive inn i klubben og flereforeldre/foresatte som bistår. Dette er vi helt avhengig av og veldig takknemlige for.

I Høvik IF er det styrets leder, Thomas Knutzen (post@hovikif.no) som er ansvarlig for ordningen. Avdelingsledere for Alpin, Bandy og Fotball vil bistå de ulike laglederne og involverte i sin avdeling med å få sendt inn Politiattesten.

Ta kontakt, gjerne pr mail, hvis det er noen spørsmål og tusen takk for at dere stiller opp og gjør Høvik IF til et trygt sted åvære.

Tippingen bidrar!

Les mer: Tippingen bidrar!

Ingemar Karlsson nytt æresmedlem

Tidligere styreleder Ingemar Karlsson ble under årsmøtet utnevnt til Æresmedlem i Høvik Idrettsforening. Avtroppende styreleder Brynjulf Freberg fremholdt Ingemars store innsats som mangeårig kasserer og styreleder: "På begynnelsen av 2000-tallet lå Høvik Idrettsforening nærmest brakk, da valgkomitéformann Per Ottoson mobiliserte et nytt styre ledet av Thor Ask Terkelsen. Ingemar ble med som kasserer, og da han hadde fått kontroll på økonomien tok han over stafettpinnen fra Thor. Han har spilt en avgjørende rolle for foreningens positive utvikling frem til forrige årsmøte i 2010. I dag har vi et flott anlegg med med klubbhus, kunstfrossen bandybane og snart kunstgress. Dette er resultater av hardt arbeid og god ledelse gjennom mange år, noe denne utnevnevnelsen er et synlig bevis på" understreket Freberg under den formelle utnevnevnelsesseremonien.

Bilde: Styreleder Brynjulf Freberg (venstre) utnevner Ingememar Karlson til Æresmedlem i Høvik Idrettsforening.

Da er det også synlig for alle at anleggsarbeidet er i gang

Det har vært jobbet hardt og lenge fra flere i Høvik IF med vårt nye prosjekt: Kunstgressbane og fullverdig kunstis. Prosjektet har en kostnadsramme på mellom 6,5 og 7 millioner kroner, og plan for finansiering er på plass.

Møter med Bærum Kommune og Bærum Idrettsråd har vært mange og nyttige. Antall notater og søknader likeså, men de er vanskelig å visualisere. Multiconsult har bidratt med mange timer og verdifull informasjon og kvalitetssikring. Informasjon har blitt gitt på årsmøtene til både Fotball og Bandy, men der var det ikke mange som møtte. Litt rart når så mange har vært så engasjert for dette prosjektet, når de står på sidelinja.

Det er derfor hyggelig å legge ut det første synlige bilde på at prosessen nå er i gang, også visuelt. I dag, onsdag 27. april, var det full aktivitet med oppmåling av banen.

Kontrakt for Entreprise 1, masseflytting, er inngått. Hele toppdekket skal fjernes, så langt ned mot kjølerørene som mulig, uten at disse går i stykker. Arbeidet vil starte i månedskifte april/mai.

Kontrakt for Entreprise 2, anskaffelse og legging av kunstgress, er under forhandling og vil bli inngått innen kort tid.

Prosjektet er i henhold til fastlagt tidsplan og økonomiske rammer.

Kortleser på trimrommet er ute av funksjon

Etter at vi hadde innbrudd, eller det var vel utbrudd, i trimrommet, har vi i dag lest av kortleseren for å finne ut hvem som har vært innom rommet.

Dette har medført at kortleser er nullstilt og ute av drift til alle navn blir lagt inn igjen.

Info vil bli lagt ut når dette igjen er oppe og går