Styre

HØVIK IF - ÅRSMØTE 24. APRIL - PROTOKOLL

24. april avholdt Høvik Idrettsforening sitt årsmøte kl. 1900 i klubbhuset.

Vedlagt ligger Årsberetning med regnskap, Revisorberetning og Protokoll

Kom i form med Høvik IF, Høvik Jogg og Bevisst Aktiv

Høvik IFs medlemmer inviteres til å være med på Bevisst Aktiv løpet som har start og mål på Høvikbanen, 13 juni. Er du Høvik-medlem, går 100 kroner av startkontingenten til klubben.

Du kan velge den distansen som passer for deg, eller for din familie eller ditt lag. Hvis du ikke er klar for en 10 eller 5 km kan du og tre andre løpe stafett – 1 km fordelt på fire etapper. Samtidig kan du få tips og mental trening og løpeteknikk-kurs.

Velkommen til en sporty og innholdsrik sommerkveld påHøvikbanen, torsdag 13. juni.

Arrangør Høvik Jogg, Høvik IF og Anne Kristoffersen Bevisst Aktiv IL.

http://www.hovikjogg.no/index.php/aktuelt/85-ba-lopet-13-juni

ÅRSMØTE 2013 Høvik Idrettsforening

ÅRSMØTE  2013 Høvik Idrettsforening
Onsdag 24. april  2012  kl. 19:00
i Klubbhuset, Glassverkveien  116,  Høvik

Saker meldes til styret innen 10. april 2013, post@hovikif.no

Dagsorden

 1. Godkjenning av frammøtte medlemmer
 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av referent og to medlemmer til å undertegne protokollen
 4. Godkjenning av styrets beretning og årsregnskap for 2012
 5. Budsjett 2013
 6. Kontingent 2014
 7. Lovendringer
 8.  Innkomne saker
 9.  Valg av Hovedstyre, Kontrollkomite og Valgkomite
 10. Avslutning av årsmøte

Dokumenter til årsmøtet vedlagt

Æresmedlem nr. 7 - Arthur B. Schultz.

Til Æresmedlem nr. 7 i Høvik IF har styret utnevnt Arthur B. Schultz

Arthur er også en ekte Høvik-gutt, født i 1926.

Han var aktiv i den illegale idretten under krigen. Da freden kom var han med på å gjenreise klubben og bygge opp Høvikbanen – med håndkraft. Han var en aktiv bandyspiller, og spilte rett etter krigen på det som sees på som et av Høviks beste lag gjennom tidene.

Arthur reiste til USA på slutten av 40-tallet for å gjennomføre studier innen økonomi. Han har hele tiden holdt kontakt og vært interessert i Høvik som både sted og klubb. Dette er blitt lettere etter at nettaviser kom.

Har ved sine besøk i Norge alltid vært innom banen og holdt kontakt med miljøet. Arthur B. Schultz er medlem av Aldermannsligaen.

Les mer: Æresmedlem nr. 7 - Arthur B. Schultz.

Æresmedlem nr 6 - Per Gunnar Ottosson

Til Æresmedlem nr. 6 i Høvik IF har styret utnevnt Per Gunnar Ottosson.

Per Gunnar (t.v på bilde)  ble født på Høvik Verk i 1945 og har i hele sitt liv gjort en betydelig innsats for Høvik IF.

I sine barne- og ungdomsår – og de varte til han var nærmere 40 - som aktiv utøver, særlig innen ishockey og bandy. De senere år organisatorisk, økonomisk og som en utrettelig pådriver.

Per Gunnar Ottosson hatt avgjørende innflytelse i kritiske perioder av Høvik IF historie. Han har ved flere anledninger vist initiativ og selv vært med å ta tak som har bidratt til å styrke eller til og med redde foreningen.

Les mer: Æresmedlem nr 6 - Per Gunnar Ottosson

Høvik-leder tildelt vellets rose - enda en gang.

Som vi husker ble Harald ifjor tildelt vellets rose for sin innsats med isen på Høvikbanen.

Årets "vellets rose" ble tildelt Esben Hansen - leder i Høvik Bandy - for sin innsats med å organisere og aktivisere barn i Høvik Bandy. Vi stiller oss i køen av gratulanter som er takknemlige og imponert over hans engasjement og innsats for Høvik Bandy og ungdomsmiljøet på Høvik. 

ref. budstikka.no  

Årsmøte Høvik Idrettsforening

ÅRSMØTE 2012 i klubbhuset på Høvikbanen 

onsdag 25. april kl 19:00.

Saker meldes til styret innen 11. april 2012. post@hovikif.no

Dagsorden

 1. Godkjenning av frammøtte medlemmer
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Valg av dirigent
 4. Valg av referent og to medlemmer til å undertegne protokollen
 5. Godkjenning av styrets beretning og årsregnskap for 2011
 6. Budsjett 2012
 7. Kontingent 2013
 8. Lovendringer
 9. Utnevnelse av æresmedlem
 10. Innkomne saker
 11. Valg av Hovedstyre og Valgkomite
 12. Avslutning av årsmøte

Medlemsavgiften 2012

Kjære Høvik medlem!

Tiden er nå kommet for å betale årskontingenten for 2012. Kontingenten kommer særlig godt med nå som vi har fått en slik fin kunstgressbane og isanlegget nærmer seg ferdigstillelse. 

Kontingenten forfaller til betaling senest 10. april og betales over vårt internettbaserte medlemssystem. Logg deg inn i medlemsregisteret, velg fliken påmelding / medlemsavgift / egenandel, og betal kontingenten. Familiemedlemskap koster kr 450,- støtte medlemsskap 200,- og vanlig individuelt medlemsskap kr 300,-.
Husker du ikke medlemsnummeret ditt kan du ved hjelp av mail adressen din søke opp medlemsnummeret. Husker du ikke passordet kan du be om et nytt passord på den mailadressen du benytter.

Skulle du mot formodning ha problemer med å betale over medlemssystemet, kan du ta kontakt med Solveig Sollie Johannessen på mail solveig3@online.no, så skal hun veilede videre. 

Med vennlig hilsen 

Styret i Høvik Idrettsforening.

Kurs fra idrettskretsen

Vi i Akershus idrettkrets tilbyr mange kurs og utdanninger til alle idrettslagene i Akershus. Det er både kurs som går på organisasjonsutvikling; hvordan man kan utvikle idrettslaget, og kurs som går inn på utdanning av trenere( barneidrettstrenere).

Eksempler på kurs og utdanninger som vi tilbyr:

Klubbutvikling- organsiasjon
 • Klubbesøk
 • Start -og oppfølgingsmøte
 • Andre organisasjonskurs

Les mer her:

NB! For særidrettslagene( de idrettslagene som bare har en idrett) kan vi kun kjøre klubbesøk.

Barneidrett

 • Temakvelder barneidrett
 • Aktivitetslederkurs
 • "full rulle"

Ungdomsidrett

 • Lederkurs for ungdom ( Skal arrangeres 21-23 oktober)

Du kan lese mer om det her

Er det noen kurs du savner, eller er det noen kurs du kunne tenkt deg å ha i ditt idrettslag, så er det bare å ta kontakt med:

Hilde Ånneland, 66 94 16 09
klubbutvikling.aik@idrettsforbundet.no