Styre

Æresmedlem Arthur B. Schultz fyller 90 år

Skjermbilde 2016 09 28 kl. 10.28.52

Vi gratulerer æresmedlem Arthur B. Schultz med 90-års dagen 26 September 2016!

Arthur ble utnevnt til æresmedlem i 2012. Les mer her:

Innkalling til ekstraordinært årsmøte Høvik IF

Hovik BLaaInnkalling til ekstraordinært årsmøte Høvik IF

 

Klubbhuset, Høvikbanen, onsdag 12. oktober kl. 19.00

I henhold til Lovene, paragraf 17 innkalles det til ekstraordinært årsmøte onsdag 12. oktober kl. 19.00 i Klubbhuset på Høvikbanen.

Sakliste for årsmøtet:

 1. Godkjenning av stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Lovendringer
 5. Valg
  1. Nestleder
  2. Varamedlem valgkomiteen

Kommentarer til punktene

 

Lovendringer

Det lovforslaget som ble vedtatt i ordinært årsmøte 30. mars hadde to feil eller mangler i forhold til Norges Idrettsforbunds lovnorm.

Det må tas inn i lovens paragraf 6 skal det lovfestes at «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde». Styret forslag er at dette tas inn.

Under årsmøtets oppgaver, paragraf 15, skal det fastsettes hvor mange styremedlemmer og varamedlemmer som skal velges. Styrets forslag er at det velges seks styremedlemmer og et varamedlem.

Valg

Årsmøtet i mars valgte ingen nestleder. Dette valget må foretas av årsmøtet.

Valgkomiteens forslag er at styremedlem Alf Astrup velges som nestleder.

Til valgkomiteen skal det, i henhold til loven, velges leder, to medlemmer og ett varamedlem.  Årsmøtet i mars valgte bare leder og to medlemmer.

Forslag til nytt varamedlem til valgkomiteen er Mariann Tønnessen.

I henhold til loven skal ekstraordinært årsmøte i foreningen bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

Styret ønsker vel møtt til ekstraordinært årsmøte!

Les mer: Innkalling til ekstraordinært årsmøte Høvik IF

Innkalling til årsmøte 2016

logo blaaHøvik Idrettsforening
Onsdag 30. mars 2016 kl. 19:00
Klubbhuset, Glassverkveien 116, Høvik

 

Dagsorden

1. Godkjenning av frammøtte medlemmer
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av dirigent
4. Valg av referent og to medlemmer til å undertegne protokollen
5. Godkjenning av styrets beretning og årsregnskap for 2015
6. Budsjett 2016
7. Kontingent 2017
8. Lovendringer
9. Organisasjonsplan
10. Innkomne saker
11. Valg av Hovedstyre, Kontrollkomite og Valgkomite
12. Avslutning

 

Vedlagt saksdokumenter til årsmøtet.
 

PS: Husk stemmerett og deltakelse på årsmøte i foreningen krever betalt medlemskap for inneværende år :-)

Har du lyst til å bidra til et enda bedre Høvik IF?

HIFLogoHøvik IF er en svært viktig bidragsyter til et godt barne- og ungdomsmiljø med mer enn 1650 medlemmer fra områdene Høvik Verk, Høvik og Blommenholm. Klubben er organisert etter aktiviteter med egne styrer for fotball, bandy og alpint. Hovedstyret har ansvar for klubbens økonomi, baneanleggene, kontakt med ulike idrettsorganer og kommunen, samt å koordinere avdelingenes aktiviteter. Det er i avdelingene Fotball, Bandy og Alpint at mesteparten av aktivitetene utøves. Høvik IF er en breddeklubb.

Medlemmer til hovedstyret velges for 2 år og til årets årsmøte (30. mars) skal nytt hovedstyre velges. 

Har du lyst til å bidra til et enda bedre Høvik IF, eller kjenner du noen du vil anbefale til en plass i Hovedstyret?

Les mer: Har du lyst til å bidra til et enda bedre Høvik IF?

HØVIK OG TORSHOV SPORT LANSERER HØVIK FOTBALLS WEB-SHOP

Høvik har to filialer hvor medlemmer får kjøpt strømper, shorts og annen Høvik-bekledning.
Det er en fordel for klubben om medlemmene følger klubbens avtale med utstyrsleverandøren Nike, også når den enkelte Høvik-medlem kjøper treningstøy.
I kombinasjon med å handle dette enten på Torshov Sport Sandvika Storsenter eller Torshov Sport på Torshov.

Nå får medlemmene enda en mulighet til å handle treningstøy gjennom samarbeidspartnerne sine, da Høvik Fotball og Torshov Sport nå lanserer HØVIK FOTBALL WEB-SHOP (se også link til høyre på siden).

Her kan du i ro og mak, når som helst på døgnet, gå inn og bestille akkurat det du trenger fra Høvik Fotball sin klubbkolleksjon.

Logo og trykk kan også bestilles, og varene blir enten sendt direkte hjem til deg, eller du kan velge å hente dem på Torshov Sport på Torshov.

Gå inn og ta en titt så du er oppdatert på hva som gjelder for oss på Høvik!

Mvh
Torshov Sport Klubbservice og Høvik Fotball-avdeling

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

HIFLogoINNKALLING TIL ÅRSMØTE

Høvik Idrettsforening

Onsdag 22. april  2015  kl. 19:00 i klubbhuset, Glassverkveien  116,  Høvik
 

 

Dagsorden           

 1. Godkjenning av frammøtte medlemmer
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Valg av dirigent
 4. Valg av referent og to medlemmer til å undertegne protokollen
 5. Godkjenning av styrets beretning og årsregnskap for 2014
 6. Budsjett 2015
 7. Kontingent 2016
 8. Innkomne saker
 9.  Valg av Hovedstyre, Kontrollkomite og Valgkomite
 10.  Avslutning av årsmøte

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes til styret innen 8. april.  Melding sendes post@hovikif.no

Hvordan betale medlemsavgiften og melde på aktiviteter?

Kjære Høvik medlem!

Kontingenten forfaller til betaling senest 10. april hvert år og betales over vårt internettbaserte medlemssystem. Logg deg inn i medlemsregisteret, velg fliken påmelding / medlemsavgift / egenandel - kryss av for medlemsavgift (og evt. aktivitet du vil delta på) og betal kontingenten.

Les mer: Hvordan betale medlemsavgiften og melde på aktiviteter?

Idrett i Høvik IF - for alle!

 

Idrett i Høvik IF – for alle!

Høvik IF skal gi tilbud til alle i vårt distrikt som ønsker å drive med våre idretter, uavhengig av økonomisk evne til foreldre og foresatte.  Heldigvis finnes det i Bærum ulike støtteordninger.  Disse skal bidra til at alle barn og unge skal få tilgang til trening og idrettsaktiviteter.  Her er hva du kan gjøre hvis du må holde barn og ungdom borte fra våre aktiviteter av økonomiske grunner.

 

 • Hver enkelt barne- og ungdomsskole har et beløp som kan benyttes blant annet for betaling av treningsavgift. Tiltaket har som mål at alle barn og unge i Bærum kan delta i aktiviteter som er vanlig for barn og unge i samme alder. Barn/unge og foreldre som ønsker hjelp kan ta kontakt med sin skole ved kontaktlærer, rektor eller helsesøster.
 • Dersom foreldre er brukere av sosialhjelp hos NAV, kan NAV kontaktes for å avklare søknad om å få dekket kostnader til treningsavgifter og liknende for barn og unge.

Høvik IF har satt av midler som kan benyttes til å kompensere lag hvis enkelte utøvere trenger fritak for for treningsavgift. Ta kontakt med styret på e-post til post@hovikif.no

Vedlegg:
Last ned denne filen (Lov for Høvik idrettsforening.pdf)Lov for Høvik idrettsforening.pdf[ ]208 kB23-okt-2018 15:58Oppdater denne filen (Lov for Høvik idrettsforening.pdf) Slett denne filen (Lov for Høvik idrettsforening.pdf)