Styre

"Høvik IF 100 år" søker engasjerte Høvikinger til prosjektgruppe

Hovik BLaaHøvik IF fyller 100 år i 2019, og jubileumsåret skal feires med små og store markeringer og aktiviteter. Idéer til hva dette kan innebære er det opp til dere i og utenfor klubben å spille inn, og til å koordinere innspill og videreutvikle idéer etablerer vi nå en prosjektgruppe som skal jobbe etter følgende mandat: 

Etablere og koordinere en helhetlig plan for klubbens jubileumsmarkering gjennom 2019, engasjere ressurser både i og utenfor klubben til å drive og delta på klubbens jubileumsarrangementer og -aktiviteter, være et nav for kommunikasjon, sponsoring, idéer og innspill – og sikre at 100-årsmarkeringen oppfyller klubbens verdier: Mestring, trivsel og inkludering. 

Vi trenger nå engasjerte personer til deltakelse i prosjektgruppen ‘Høvik IF 100 år’ - er du interessert i å gjøre en innsats for 100-årsjubilanten så meld din interesse pr epost til hovik100@hovikif.no

Alle som har lyst kan delta - med små eller store oppgaver. Vi er veldig interessert i deltakere som får ting til å skje, og som ønsker å bidra til at klubben får en flott markering av 100-årsjubileet. 

Det er ingen frist, men vi ønsker mange navn på blokken - jo før jo heller. Håper å høre fra mange av dere! 

Høvik IF Hovedstyre 

v/ Styreleder 

Klubben har valgt nytt medlemssystem

Spoortz LogoEtter ca 15 år med joomla nettsider og medlemssystem fra den første generasjonen deltaker.no er det nå besluttet å oppgradere.

Klubben har hatt en bred prosess med deltakere fra hovedstyre og avdelingene, der flere alternativer er vurdert. Avtale med Spoortz er nå signert - og planen er å implementere systemene i bruk fra 2019.

Om du er interessert kan du allerede nå gjøre deg kjent med hva som kommer.
Last ned app for mobilen her: https://www.spoortz.no/klubb-app.aspx - og se eksempler på klubber som er på den nye platformen her: 

 

Ta en tur innom klubbhuset, kikk i glemmekassa!

GjenglemtDet hoper seg opp med gjenglemt tøy. Vi skal ordne med en kasse, men før den tid er det best dere tar en tur innom og finner igjen tøyet deres!

Masse fint; både merket og umerket, trenignstøy og regntøy, paraplyer og fotballsko.

Dette blir nok levert til til Tretex om ikke så lenge..!

Høvik IF og kunstgressbaner med gummigranulat

HFA 3Det har vært mye fokus på kunstgressbaner med gummigranulat i det siste. Høvik IF drifter og benytter 2 baner, hovedbanen ved klubbhuset og banen ved Høvik skole (Idrett).
Kunstgresset på hovedbanen ble anlagt i 2011 og banen på Idrett ble tatt i bruk i 2016

Det er heldigvis meget lav helserisiko for alle som oppholder seg på og ved banen, men gummigranulatet er en betydelig kilde til spredning av mikroplast.

Miljøproblematikken er vi godt kjent med, og her følger vi til enhver tid kommunens anbefalinger og retningslinjer.
I kommunens retningslinjer står det bland annet:
Det skal arbeides for å anlegge kunstgressbaner uten gummigranulat som innfyllsmateriale, spesielt for breddefotballen. Innfyllsmateriale av naturprodukter/produkter som nedbrytes på en naturlig måte i naturen skal søkes å velges. Målsettingen skal være å fase ut kunstgressbaner med gummigranulat i kommunen. Kommunen skal sammen med BIR/idrettslagene søke alternative løsninger og kommunen skal aktivt bidra med dette økonomisk. Kommunen skal imidlertid ikke pålegge idrettslagene å anlegge granulatfrie baner før det finnes løsninger som ivaretar støtdemping, friksjon og levetid på tilsvarende måte som dagens granulatbaner. Alternative løsninger for gummigranulat bør være gjennomprøvd og testet.
Når statlige føringer eller bestemmelser foreligger, tilpasses kommunens retningslinjer disse

Høvik IF vil på sikt jobbe mot å bytte ut banedekkene, men dette vil medføre store kostnader der vi er avhengig av kommunale tilskudd. Utskifting av dekket på hovedbanen ligger i anleggsplanen 2019-2022, og dette må gjøres i sammenheng med oppgradering av underlaget under gresset - som fungerer som kjøling for kunstisen vinterstid. Kunstis og kunstgress på dagens grusbane ligger i de samme planene.

Les mer om gummigranulat på Miljødirektoratets hjemmesider:
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/Mars-2017/Gummigranulat-Lav-helserisiko-men-betydelig-miljoproblem/

Høstsesongen er i gang!

logo blaaKlubben går i nå gang med høstsesongen, etter en lang og deilig sommer.

Mange har bare hatt ferie, mens noen har brukt ferien på aktiviteter, trening og moro. Det er fint å se at medlemmene deltar på trenings-leirer og cup, og resultatene er imponerende, både for bredde og satsingslag. Det er spesielt moro å kunne gratulere 2005-jentene i fotball som kom helt til finalen i Hamar Elitecup i fotball.

Når nå høsten står for døren er det flere ting klubben skal ta tak i. Vi er gang med å forberede for et fornyet medlemssystem - og dermed kommer en oppfordring: Vi må få på plass og oppdatere alle lagenes spillerlister - både i fotball og bandy. Det er utarbeidet en oversikt over alle registrerte medlemmer, og hvorvidt årets medlemskontingent er betalt eller ikke. Men før denne distribueres til alle lagledere 1.9, ber jeg dere ta en avsjekk på eget medlemskap, og se om alt er ok. 

Sjekk spesielt at riktig epost er registrert, da denne vil være hovedkanal for kommunikasjon om medlemskapet. Sjekk også mobilnummer, og at medlemskontingenten er betalt for inneværende år. Kontroller også at den enkelte spillers aktivitet er krysset av - er man deltaker i Fotball Gutter 2007 og Bandy 2007 skal det være et kryss foran begge aktiviteter i medlemskapet.

Hvis det er noen som har problemer med å oppdatere sitt medlemskap, eller betale medlemskontingenten, gi beskjed til eposten medlem@hovikif.no. Dersom dere ikke er aktive i klubben lenger, og medlemskapet skal avsluttes, ber vi om at dere logger inn på  eget medlemskap, og avslutter via utmelding. Slik slipper dere unødig purring eller kommunikasjon med klubben, og det forenkler arbeidet med å følge opp medlemskap. 

Denne uka begynner bandy med arbeidet med å erstatte og forbedre kompressorutstyr i pumpehuset ved enden av banen. Det vil være aktivitet både på dag og kveldstid, uten at dette skal få konsekvenser for aktivitetene som er på banen. Vis fleksibilitet, så går det fint.

Med det ser vi frem til en enda mer aktiv høst. Heia Høvik :-)

Nytt Hovedstyre i Høvik IF

Under årsmøtet i Høvik IF 21.mars 2018 ble nytt hovedstyre i Høvik IF valgt. Styret ble konstituert 18. april, og nye engasjerte styremedlemmer er i gang. Det er stor aktivitet, og blant noen av de utførte og pågående styreaktivitetene nevnes:

-        Rekruttering av administrativ leder til klubben

-        Vurdering av nytt medlemssystem

-        Innhenting av tilbud fra ny regnskapsfører

-        Etablering av retningslinjer for økonomiforvaltning i klubben

-        Etablering av klubbhåndbok

-        Oppfølging av avdelingenes aktiviteter

-        Oppfølging og utvikling av anleggene

-        Søknader om tilskudd og støtte

Klubben er avhengig av store og små inntekter, der medlemsavgiften er den største. Vi mangler mange innbetalinger for 2018, og ber alle som ikke har betalt om å gjøre dette så raskt som mulig.

En annen god inntekt er grasrotandelen fra Norsk tipping. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å registrere Høvik IF som mottaker, og at dere også driver aktiv vervekampanje for flere bidragsytere til klubben. Link til mer info om Grasrotandelen

Hovedstyret 2018-2019 ønsker alle våre medlemmer en aktiv og god sommer – og velkommen tilbake til mer idrettsglede med Høvik IF etter ferien.

Fra venstre: Petter Stensland (markedsansvarlig), Lars Morten Johannesen (sekretær), Jo Sverre Lindem (nestleder), Christine Bustgaard (ungdomsrepresentant), Jørn Follesø (adm leder/avd leder bandy), Kristin Grenan (leder), Lars Ole Allum (IKT-ansvarlig), Knut Skotner (avd leder fotball), Torbjørn Olderheim (økonomiansvarlig), Cathrine Fougner (politattestansvarlig). Anleggsansvarlig Hans-Jørgen Narum Hanssen var ikke tilstede.

Fra venstre: Petter Stensland (markedsansvarlig), Lars Morten Johannesen (sekretær), Jo Sverre Lindem (nestleder), Christine Bustgaard (ungdomsrepresentant), Jørn Follesø (adm leder/avd leder bandy), Kristin Grenan (leder), Lars Ole Allum (IKT-ansvarlig), Knut Skotner (avd leder fotball), Torbjørn Olderheim (økonomiansvarlig), Cathrine Fougner (politattestansvarlig). Anleggsansvarlig Hans-Jørgen Narum Hanssen var ikke tilstede.

Etter at Jørn tiltro som administrativ leder for klubben representerer Bjørn Berger bandyavdelingen i styremøtene

Nytt Hovedstyre i Høvik IF

Under årsmøtet i Høvik IF 21.mars 2018 ble nytt hovedstyre i Høvik IF valgt. Styret ble konstituert 18. april, og nye engasjerte styremedlemmer er i gang. Det er stor aktivitet, og blant noen av de utførte og pågående styreaktivitetene nevnes:

-        Rekruttering av administrativ leder til klubben

-        Vurdering av nytt medlemssystem

-        Innhenting av tilbud fra ny regnskapsfører

-        Etablering av retningslinjer for økonomiforvaltning i klubben

-        Etablering av klubbhåndbok

-        Oppfølging av avdelingenes aktiviteter

-        Oppfølging og utvikling av anleggene

-        Søknader om tilskudd og støtte

Klubben er avhengig av store og små inntekter, der medlemsavgiften er den største. Vi mangler mange innbetalinger for 2018, og ber alle som ikke har betalt om å gjøre dette så raskt som mulig.

En annen god inntekt er grasrotandelen fra Norsk tipping. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å registrere Høvik IF som mottaker, og at dere også driver aktiv vervekampanje for flere bidragsytere til klubben.

Hovedstyret 2018-2019 ønsker alle våre medlemmer en aktiv og god sommer – og velkommen tilbake til mer idrettsglede med Høvik IF etter ferien.

En av våre aktive medlemmer er gått bort

Skjermbilde 2018 06 14 kl. 14.50.15

Skjermbilde 2018 06 14 kl. 14.49.50

Det er med stor sorg Høvik IF mottok det ufattelig triste budskapet om at Eivind Aslaksen har gått bort. Eivind har vært svært aktiv i Høvik helt siden 1 klasse. Eivind spilte både Bandy og Fotball og hadde stor glede av både trening og det sosiale i klubben. At vi mister en flott gutter på kun 14 år slik er for klubben usigelig trist. Vår dypeste medfølelse går til Eivinds nærmeste i denne svært tunge tiden.

Les kommunens råd i forhold til meningokokk-W bakterien

Familien har opprettet et minnefond som vil gi støtte til Høvik Idrettsforening sin virksomhet. Vi er ydmyke og takknemlige for at familien tenker på klubben i denne sammenhengen.

Du kan finne ytterligere informasjon om dette på Eivinds minneside her:

 

Bildene: Lagkamerater og klassekamerater var samlet og støttet laget til Eivind i kampen på Høvikbanen på onsdag.